• Job Title: CFO
  • Reference: RRRCFO20201
  • Town/City: Bucharest
  • Contract Type: Permanent

Chief Financial Officer – din partea clientului nostru

Ce căutăm?

Din partea clientului nostru, o companie românească cu traditie din industria FMCG, suntem în căutarea unui CFO cu experiență în planificarea strategiei financiare a organizației.

Rol si responsabilități

Rolul CFO-ului este de a-și asuma responsabilitatea pentru toate aspectele financiare și fiscale ale organizației, de a securiza necesarul de finanțare pentru derularea operațiunilor curente și dezvoltarea organizației și de a avea un control financiar adecvat. CFO va raporta către Directorul General și către Consiliul de Administrație, având în subordine departamentele Financiar-Contabilitate, Trezorerie, Resurse Umane, Administrativ, Juridic si IT.

Responsabilități cheie

Conduce actitivitatea de planificare financiară a companiei. Gestionează riscurile pe baza analizei datoriilor și investițiilor companei. Oferă puncte de vedere cu privire la investiții, analizând riscurile de lichiditate. Evaluează nevoile de finanțare viitoare ale companiei și recomandă Consiliului de Administrație soluții de optimizare a structurii de capital. Monitorizeaza fluxurile de numerar ale companiei și se asigură că acestea sunt optime pentru derularea operațiunilor companiei. Coordonează analizele financiare, rapoartele şi previziunile asupra activităţii financiare a companiei şi recomandă o serie de măsuri specifice în vederea creşterii profitabilităţii. Monitorizează relațiile cu clienții și furnizorii, urmărește derularea contractelor comerciale, pregătește proiecții de fluxuri de numerar și recomandă măsuri pentru îmbunătățirea lor. Organizează și coordonează sistemele de tehnologia informatiei și activitățile de raportare financiară, operațională și managerială. Asigură respectarea legilor și regulamentelor și organizează și coordonează activitatea departamentelor Financiar-Contabilitate, Trezorerie, Resurse Umane, Administrativ, Juridic si IT. Gestionează relația cu consultanții externi, auditori, consultanți fiscali, consilieri juridici și specialiști în soluții informatice.

Profilul Candidatului

Experiență ca Director Financiar în companii cu afaceri de peste 20 milioane euro, de preferință din domeniul productiei de bunuri de consum sau băuturi.
Experiență în implementarea SAP.
Experiență extinsă în domeniul financiar-contabil, analiza datelor și metodelor de prognoză financiară. Cunostințe solide de legislație financiar-fiscală și privind practicile de gestionare a riscurilor. Înțelegere aprofundată și experiență cu principiile și sistemele de guvernanță corporativă. Abilități analitice și gândire strategică. Abilitatea de a manageria echipe, elabora strategii si de a rezolva probleme organizaționale. Experiență în coordonarea funcțiilor de resurse umane, tehnologia informației, administrativ, juridic constituie un avantaj. Dinamism, determinare, proactivitate.

Confidențialitate

Confidențialitatea va fi asigurată pentru a proteja interesele aplicanților.

Apply and Upload CV

Upload Type: CV Documents

Your Details

Additional Information

Terms of Use/Notifications